kopBrit dierenvoeding

Stamboom
De meeste termen staan vermeld in het Engels. Als uw stamboom in Zweden, Australië of Argentinië terecht komt, is deze nog steeds leesbaar. Op de achterkant staat een Nederlandse en Franse vertaling van de termen.

1: GEGEVENS KITTEN
- naam
- ras
- kleur
- geslacht
- geboortedatum
- stamboomnummer

2. GEGEVENS OUDERS
- (titel) + naam (met achter de naam eventuele testen (8). De verklaring van de testen staat in vak (7))
- ras
- kleur
- geslacht
- stamboomnummer

3. GEGEVENS GROOTOUDERS
- (titel) + naam (met achter de naam eventuele testen (8). De verklaring van de testen staat in vak (7))
- ras
- kleur
- geslacht
- stamboomnummer (tot de 4e generatie)

4. GEGEVENS FOKKER
- naam, adres en woonplaats

5. SAMENSTELLING NEST
- aantal kittens, hoeveel katers, hoeveel poezen

6. OPMERKING
- hier kan een opmerking en/of het chipnummer van het kitten

7. VERKLARING VAN DE TESTEN

8. TESTEN
- afkomstig van ofwel copies van testresultaten ofwel van gegevens van de stambomen van de ouders

Terug