kopBrit dierenvoeding

Nieuwe wetgeving

Op 1/4/09 is in het Belgisch Staatsblad een wetwijziging verschenen, van het KB van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.
Op 23/4/2009 zijn enkele mensen van ons bestuur naar een vergadering geweest van Ani-Zoo, waar Dr. Decraemere een uiteenzetting zou doen over de wijzigingen en antwoord zou geven op vragen.
Onze doelgroep is de hobbyfokker en de vergadering werd georganiseerd door de beroepsvereniging waardoor de nadruk van de uiteenzetting vooral ging over de handelszaken voor dieren en niet zozeer over de problematiek van de hobbyfokker.
Ook stonden blijkbaar puppies veel meer in de belangstelling dan kittens.
Veel hebben we dus niet bijgeleerd...

Kort samengevat is er nu een onderscheid gemaakt tussen:
Occasionele fokker
- Fokt minder dan 3 nesten per jaar.
- Mag een erkenning aanvragen, maar is dit niet verplicht.
Hobbyfokker
- Fokt minder dan 10 nesten per jaar en heeft minimum 2 fokpoezen
- Moet een erkenning aanvragen.
Professionele fokker
- Fokt meer dan 10 nesten per jaar en heeft minimum 5 fokpoezen.
- Moet een erkenning aanvragen.
Kweker - Handelaar
- Verkoopt ook dieren niet afkomstig uit eigen kwekerij.

Een stuikelblok voor veel hobbyfokkers om een erkenning aan te vragen was de verplichting om zich in te schrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen ("BTW nummer").
Hier was Dr. Decraemere vrij vaag en onduidelijk in. De verplichting om zich in te schrijven in de Kruispuntbank wordt niet meer geeist voor de aanvraag van een erkenning, maar de dienst stuurt gegevens door naar andere diensten. M.a.w. als je een erkenningsnummer aanvraagt, wordt o.a. ook FOD financien ingelicht. Of je je inschrijft in de Kruispuntbank moest je volgens Dr. Decraemere zelf overwegen, m.a.w. als je winst maakt dien je dit te doen, als je verlies maakt liever niet. Bespreken met de plaatselijke belastings- en/of BTW dienst is hier aangewezen.

Verder dienen kittens, verkocht door erkende catteries, gechipt te worden. Registratie van de chip is (nog) niet verplicht, het chipnummer dient op het garantiebewijs vermeld te worden.
Het garantiebewijs dient hetzelfde te zijn als dit geleverd door FOD. Eventuele aanvullingen dienen op een appart blad te komen.

U vindt de benodigde recente documenten op onze site.
U vindt een "leesbare" versie van de gewijzigde wettekst hier