kopBrit dierenvoeding

De wet en onze katjes

Huisdieren houden gaat gepaard met een aantal verantwoordelijkheden. Niet alleen moeten we ons over onze beestjes ontfermen als goede huisvader en -moeder, maar af en toe moeten we ook rekening houden met een aantal wetten.
De pdf bestanden zijn te lezen met Adobe Reader, gratis te vinden op www.adobe.com of www.adobe.be. Klik op het knopje "Get Adobe Reader" en volg de instructies.

DIERENWELZIJN
Er is om te beginnen de wet op dierenwelzijn (pdf - 230kB).
Hierin vinden we dat we uiteraard moeten vermijden dat een dier nutteloos omkomt, een verminking, letsel of pijn ondergaat.
Verder vinden we de definities van o.a. een kattenkwekerij terug.
Hoofdstuk 2 gaat over het houden van dieren, welke dieren en de verzorging ervan en dat er een erkenning nodig is voor o.a. kattenkwekerijen.
Hoofdstuk 3 gaat over de handel in dieren, over het verbod om advertenties te plaatsen (tenzij in vaktijdschriften of als het om een erkende instelling gaat). Het behandeld ook het verbod om katten te verhandelen op o.a. tentoonstellingen en het vervoer, invoer en doorvoer van dieren.
Hoofdstuk 6 en 7 gaan over het doden van dieren en ingrepen op dieren.
Hoofdstuk 11 gaat over de controles en de strafbepalingen bij overtredingen van de wet.

ERKENNING VAN KATTENKWEKERIJEN
Voor kattenkwekerijen is dit Koninklijk Besluit (pdf - 300 kB) welk dit Koninklijk Besluit (pdf - 300kB) vervangt, welk het KB van 1997 (pdf - 200kB) vervangt, over de erkenningsvoorwaarden en voorwaarden inzake verhandeling van dieren belangrijk (recentste versie).
Een overzicht in mensentaal vinden we op de site van www.belgium.be
Bijlage 1 (pdf) zijn de documenten voor de aanvraag van de erkenning.
Bijlage 5 (pdf) is het contract dat u dient af te sluiten met een dierenarts
Bijlage 6a (pdf) - Bijlage 6a (MS Excel) is een steekfiche voor de inventaris van de vrouwelijk fokdieren.
Bijlage 6b (pdf) - Bijlage 6b (MS Excel) is een steekfiche van de worpen
Bijlage 11 (pdf) - Bijlage 11 (MS Word) is het garantiecertificaat dat u dient te gebruiken.

VAC Gent - Virginie Loveling gebouw
Inspectie Dierenwelzijn
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77
9000 Gent
Tel. : 09/276 20 60
Fax : 09/276 20 65
e-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be
www.lne.be/dierenwelzijn

EUROPEES DIERENPASPOORT
Iedereen kent ondertussen wel het EU-paspoort voor gezelschapsdieren. Dit document moet in de hele Europese Unie alle nu in omloop zijnde verklaringen, certificaten, reisdocumenten en entingboekjes vervangen. Het wordt ook het enig geldige verplichte reisdocument voor honden, katten en fretten, die in Europa over de grens reizen.

Sinds 1 oktober 2004 moeten honden, katten en fretten over een paspoort beschikken om te mogen reizen in de Europese Unie. Door deze communautaire wetgeving worden de regels inzake de verplaatsingen van huisdieren met elkaar in overeenstemming gebracht.
Het paspoort wordt afgeleverd door de dierenarts. Dit document levert het bewijs dat het betrokken dier gevaccineerd werd tegen hondsdolheid en dat hij geïdentificeerd is door een elektronische chip of, voor een overgangsperiode van 8 jaar, door een tatoeage. De jonge dieren die nog niet kunnen gevaccineerd worden, kunnen echter de toelating krijgen om te reizen. Het nummer van het paspoort is samengesteld uit de ISO code van de lidstaat, gevolgd door een uniek nummer. Dit nummer is niet het nummer van de elektronische chip of van de tatoeage.
Tot 2008 passen Groot-Brittannië, Ierland en Zweden een afwijkend, strenger regime toe (met name een test die het gehalte van antilichamen bepaalt, bewijs van behandeling tegen teken en parasieten).

Het Europees dierenpaspoort wordt alleen via de dierenarts uitgegeven. Die moet ervoor betalen, dus het zal niet gratis meer zijn (zoals vaak wel het geval was met de door de vaccinleveranciers geleverde entingboekjes). Neem contact met uw dierenarts om de prijs te vragen.

PaspoortVoorbeeld van het modelpaspoort voorgesteld door de Europese Unie. Het model van paspoort zoals vastgelegd door de Europese Commissie laat de Lidstaten nog heel wat vrijheid om de lay out naar eigen behoefte aan te passen. De Belgische paspoorten verschillen dan ook van het exemplaar dat hiernaast wordt voorgesteld.

Hier ziet u de voorkant. Het is een mooi, vrij dik boekje geworden, waarin alle inentingen, ontwormingen, operaties en andere gegevens geregistreerd kunnen (moeten) worden. In principe is het natuurlijk ook beter wanneer er één, echt, officieel dierenpaspoort is voor alle huisdieren. Ook de fokker kan dan zijn betrouwbaarheid laten zien: levert hij een pup of kitten met een door de dierenarts geleverd en ingevuld Europees dierenpaspoort, dan is de pup of kitten in ieder geval bij een echte dierenarts geweest en betrouwbaar gevaccineerd en gechipt.

Wanneer hebt u een Europees Paspoort echt nodig?
U moet voor uw dier een Europees Dierenpaspoort aanschaffen indien het een hond, kat of fret is, die wel eens mee gaat naar het buitenland. Alleen dan is het echt verplicht. Natuurlijk hopen de regeringen en dierenartsen van Europa dat dit nieuwe dierenpaspoort ook algemeen gebruikt gaat worden, maar dat hangt van uzelf af. Voor de prijs hoeft u het niet te laten en het bespaart een boel ellende als u toch overstapt van het klassieke vaccinatieboekje naar een Europees Dierenpaspoort.
Voor alle informatie over uitzonderingen en bepalingen neemt u ook best contact op met de Ambassade van het land waar u naartoe reist, inclusief de Ambassades van de landen waar u doorreist.

Hoe komt u aan het Dierenpaspoort?
U kunt dit uitsluitend bij uw dierenarts krijgen. Het meest logische is om er de volgende keer dat u uw dier laat inenten om te vragen. Als u uw dier tegen rabiës laat inenten, krijgt u het ook automatisch. De huidige bekende roze rabiësverklaring komt te vervallen. De dierenarts zorgt dan voor overname van de nodige gegevens in uw nieuwe dierenpaspoort.

Problemen
Aangezien de nieuwe wetgeving nogal ingrijpend is en het nieuwe paspoort alleen in de eigen taal en Engels gesteld is, is het mogelijk, dat u toch het een en ander aan niet-begrijpende douaniers moet uitleggen.

Links
U kan de documenten en wetteksten terugvinden op de site van het Europees parlement op het deel ANIMAL HEALTH & WELFARE (zelfs in het Nederlands)

Voor alle info over het dierenpaspoort kunt u terecht bij:

FOD Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
Afdeling Dierengezondheid en dierlijke producten R.A.C.
Arcadengebouw 3de verdieping - bur. 3059, B - 1010 Brussel 
Tel.: 02/210.52.55
Fax : 02/210.52.64