kop

Spinal Muscular Atrophy (SMA)

De genetische oorzaak van spinale musculaire atrophie bij Maine Coons werd ontdekt in 2005, het resultaat van 8 jaar inspanningen door fokkers, dierenartsen en onderzoekers van de Michigan State University, de University of California, het National Center for Biotechnology Infromation en het National Cancer Institute. Het resultaat is een betrouwbare genetische test.

SMA is een afwijking veroorzaakt door het afsterven van neuronen in het ruggemerg die de spieren van de buik en de onderste ledematen aansturen. Het verlies van neuronen in de eerste levensmaanden leidt tot spierslapte en atrophie die duidelijk wordt vanaf 3-4 maanden. Kittens ontwikkelen een rare gang, zwaaien bij het lopen met de achterpoten en als ze staan zitten de hielen bijna tegen elkaar. Op 5-6 maanden wordt springen moeilijk tot onmogelijk en landen, als ze ergens afspringen, heel onhandig. Aangestaste dieren hebben geen pijn, eten en spelen normaal, zijn niet incontinent en kunnen (als binnenhuiskat) behoorlijk oud worden (de oudst gekende gevallen zijn 8-9 jaar). Aangestaste kittens komen in veel foklijnen in de V.S. voor en er zijn ongetwijfeld heel wat dragers wereldwijd geëxporteerd.

SMA vererft als een autosomaal recessief gen. Dit wil zeggen dat een kitten de afwijking zal vertonen als het van beide ouders het gemuteerd gen erven. Ouders van aangestaste kittens vertonen mogelijk geen tekenen van SMA, maar zijn per definitie dragers. Ouders die drager zijn geven aan 50% van de kittens de afwijking door. Als 2 dragers gepaard worden, dan is theoretisch 25% van de kittens aangestast. Dragers blijven de afwijking verspreiden.

Er is een genetische test beschikbaar die dragers kan identificeren. Het is uiteraard aan de fokkers om hun fokdieren op deze afwijking te laten testen, hieruit hun conclusies te trekken en beslissingen te nemen in verband met verdere fok en het al dan niet verder verspreiden van deze aandoening.

Terug