kop

Feline Leukemia Virus

Wat is Feline Leukemia Virus (FeLV)?
FeLV is een retrovirus, zo genoemd vanwege de manier waarop ze zich gedragen in geïnfecteerde cellen. Ze produceren een enzyme - omgekeerd transcriptase - welk hen toelaat copies van hun eigen DNA in dat van de cel te copieren. Ook al zijn ze gerelateerd, zijn FeLV en FIV (Feline Immunodefiency Virus) twee verschillende virussen (andere vorm, genetisch andere opbouw, ziektebeeld is anders). Het ziektebeeld lijkt in beide gevallen sterk op elkaar, de manier waarop de ziekte veroorzaakt wordt, verschilt. Het is normaal dat een kat met FeLV ook FIV heeft.
Feline staat voor kat, Leukemia is een vorm van bloedkanker. Het virus tast o.a. het beendermerg aan, welk zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen.

Hoe wordt een kat besmet?
Katten besmet met FeLV komen wereldwijd voor. Het virus wordt door een besmette kat royaal verspreid in speeksel en bij niezen, en ook in urine, feces en via de melk bij zogende katten. Infectie kan geschieden via bijtwonden, maar ook tijdens een normale, niet-agressieve ontmoeting. Kittens kunnen besmet worden door de moeder voor de geboorte, of erna via de moedermelk. Het virus leeft hooguit een paar uur buiten de kat.

Wat doet FeLV?
Het virus veroorzaakt verschillende wijzigingen bij de kat. Het is de grootste oorzaak van kanker bij katten. Het kan verschillende problemen veroorzaken in het bloed en het kan het immuniteitssysteem van de kat zo verzwakken dat normale, alledaagse bacteriën, virussen, schimmels, .... die een gezonde kat niet deren, plots tot een doodzieke kat leiden. Deze secundaire infecties zijn kenmerkend voor FeLV.
Vlak na de infectie is het normaal dat de kat geen tekenen van ziekte vertoont.
Er zijn twee stadia in FeLV. FeLV is aanwezig in het bloed (viremia) tijdens deze 2 stadia.
Primaire viremia is een vroeg stadium van de infectie. Sommige katten kunnen in dit stadium een immuniteitsreactie opbouwen welk het virus in het bloed elimineert en

Wat zijn tekenen van FeLV?
De gezondheid van de kat kan geleidelijk achteruitgaan, of ze kent periodes van ziekte afgewisseld met gezonde periodes. Soms komen pas jaren na de infectie tekenen van de ziekte naar boven:

Diagnose van FeLV
FeLV wordt aangetoont door het testen van een bloedstaal op antistoffen.
Positief
Aangezien zo goed als geen kat een infectie overwint, duidt de aanwezigheid van antistoffen op FeLV. Deze test wordt door alle veterinaire labo's uitgevoerd en bestaat ook in een kit voor dierenartsen of -klinieken. Aangezien vals-positieve resultaten voorkomen is het mogelijk dat de dierenarts dit resultaat wil bevestigen door een andere test.
Geïnfecteerde moederkatten geven antistoffen aan de kittens. Deze kittens kunnen tot maanden na de geboorte positief testen op FeLV, hoewel slechts een klein percentage van deze kittens ook effectief besmet zijn. Positief bevonden kittens onder de 6 maanden worden best hertest als ze ouder dan 6 maanden geworden zijn.
Negatief
Een negatieve test duidt op afwezigheid van antistoffen tegen FeLV. Meestal wil dit zeggen dat de kat niet besmet is. FeLV heeft een incubatietijd van 8 tot 12 weken of langer. In die periode zijn er geen of onvoldoende antistoffen in het bloed te vinden, terwijl de kat wel besmet kan zijn. In geval een vermoeden van besmetting bestaat (b.v. na een gevecht met een vreemde kat) is het best na 2 maanden nogmaals te testen.
Katten tegen het eindstadium van FeLV kunnen negatief testen omdat hun immuniteitssysteem zo verzwakt is dat het geen antistoffen meer produceert.

PCR (Polymerase Chain Reaction) testen detecteren genetisch materiaal van virussen. In geval van vermoeden van vals positief, bij (vals) positieve kittens of bij gevaccineerde katten kan deze (complexere en duurdere) test worden uitgevoerd om uitsluitsel te geven. Momenteel komen bij de PCR testen onaanvaardbaar veel vals positieve en vals negatieve uitslagen voor, zodat de methode (nog) niet aanbevolen kan worden.

Hoe vermijd ik dat mijn kat besmet wordt?
De enige manier om een infectie te vermijden is elk mogelijk contact met het virus vermijden. Kattenbeten zijn de belangrijkste manier van besmetting, dus de kat binnen houden - en weg van potentieel besmette (en agressieve) katten, maakt de kans op besmetting enorm klein. Voor de veiligheid van de aanwezige katten is het best alleen FeLV vrije katten aan de groep toe te voegen.
Er is een vaccin tegen FeLV. Niet alle gevaccineerde katten zijn beschermd tegen het virus, zodat het contact met het virus vermijden toch belangrijk blijft. Testen van een FeLV gevaccineerde kat op FeLV wordt ook behoorlijk lastig. Bespreek de voor- en nadelen met uw dierenarts alvorens uw kat(ten) te laten vaccineren.

Eén van mijn katten heeft FeLV... Wat nu?
Spijtig genoeg heeft uw kat lang genoeg in de groep geleefd voor de diagnose gesteld werd. Het risico dat uw andere katten reeds besmet zijn of een besmetting zullen oplopen, wordt door de aanwezigheid van een drager uiteraard groter. In dit geval laat u best uw andere katten ook testen. Ideaal scheidt u de positieve van de negatieve katten om het risico op besmetting te verkleinen. Als dit niet mogelijk is, en als u een sociale groep heeft waar niet gevochten wordt, dan is het risico op besmetting van de negatieve katten heel klein.

Wat doe ik met mijn FeLV positieve kat?
FeLV positieve katten dienen binnenshuis gehouden te worden om de kans op besmetting voor andere katten in de buurt te verkleinen en om het contact met vreemde organismen voor uw kat te beperken.
FeLV positieve katten dienen gecastreerd of gesteriliseerd te worden.
Ze zijn gebaat met een gebalanceerde, gezonde voeding. Rauw vlees of eieren kunnen gevaarlijk zijn aangezien (normaal onschadelijke) bacterien, parasieten of schimmels uw kat ziek kunnen maken.
Een regelmatige check-up bij de dierenarts (elke 6 maanden) is nodig om te zien hoe de gezondheid van de kat evolueert.
Bij wijzigingen in de persoonlijkheid van de kat, of bij tekenen van ziekten is het altijd aangewezen de dierenarts te contacteren.
Er zijn tot hiertoe geen bewijzen dat antivirale geneesmiddelen of immunomodulators een positieve invloed zouden hebben op het verloop van de ziekte. Soms kunnen met antivirale geneesmiddelen toch goede resultaten geboekt worden

Hoe lang ga ik mijn FeLV katje nog hebben?
Het is onmogelijk te voorspellen hoe lang een FeLV besmette kat nog te leven heeft. Mits de nodige zorgen en onder ideale omstandigheden kan een FeLV besmette kat nog jaren in relatief goede gezondheid doorbrengen. Als de kat reeds zwaar ziek geweest is t.g.v. de FeLV besmetting, of als ze constant koorts heeft of constant gewicht verliest, dan is zijn de vooruitzichten niet goed.
Na het overlijden van een FeLV positieve kat, is het verstandig alle spulletjes (eet- en drinkbakjes, bedjes, kattenbakken, speeltjes, ...) grondig te desinfecteren of te vervangen voor een nieuw katje in huis komt. Het virus zelf overleeft hooguit een paar uur buiten de kat, maar de bronnen van de secundaire infecties kunnen een gevaar vormen voor een nieuwkomertje. De nieuwe kat dient ook goed gevaccineeerd te zijn tegen de meest voorkomende infecties vóór ze in huis genomen wordt.

Kan ik besmet worden?
Nogmaals, niettegenstaande de vele overeenkomsten met HIV en AIDS, is FeLV soort-specifiek en besmet het alleen katten. Behoorlijk wat studies hebben niet kunnen aantonen dat FeLV besmettelijk zou zijn voor mensen.

Waarom zou ik mijn kat laten testen?
Het vroegtijdig vastellen van de infectie stelt u in staat om de gezondheid van uw kat zo goed mogelijk te houden en om gepaste maatregelen te nemen om te voorkomen dat de infectie meerdere katten treft. Een negatief resultaat betekent voor u een zorg minder.

Stichting fiv-felv kan steeds uw hulp gebruiken.

Terug