kopBrit dierenvoeding

Inschrijfformulier Kattenshow Help(help)

Door u in te schrijven verklaart u akkoord te gaan met en zich te zullen houden aan de bepalingen gesteld in onze Statuten en onze reglementen.
Kooien
(rood = verplichte velden - Rouge = obligatoire)
Catalogus (verplicht)
Catalogue (obligatoire)
05.00 € Inschrijving kat
Chat
20.00 €
Inschrijving nest
Portee
23.00 € Inschrijving huiskat
Chat de Maison
16.00 €
Extra kooi
Cage supplémentaire
15.00 € Inschrijving determinatie
Determination
+ 2.00 €
Buiten mededinging
Hors concours
- 3.00 € Korting leden
Membres
- 3.00 € per kat
- 3.00 € par chat

Eigen kooien:
Als u met eigen kooien wenst te komen, dan krijgt u van ons ruimte van 60 cm per kat (1m20 per nest).
Indien u meer ruimte nodig heeft, dan dient u (een) extra kooi(en) te bestellen (1 extra kooi = 60 cm extra).
Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat we geen rekening kunnen houden met uw wensen om naast andere exposanten geplaatst te worden.
Cages personelles:
Si vous désirez venir avec vos cages personelles, on vous donne une place de 60 cm par chat (1m20 pour une portée)
Si vous avez besoin de plus de place, il faut commander des cages supplementeires (1 cage suppl. = 60 cm en plus).
C'est possible qu'on ne peut pas réaliser vos préferences pour votre placement dans la salle.

Last minutes:
Wegens het te grote aantal (te) late inschrijvingen (en de daarmee gepaard gaande problemen voor de organisatie) wordt er vanaf 2 weken voor de showdatum per kat 3 euro extra gerekend.
Parce trop de gens s'insrirent (trop) tard (et parce-que ça pose trop de problémes pour l'organisation) on vas charger 3 euro de plus par chat á partir de 2 semaines avant le date de l'exposition.

Show:
Expo:
Uw naam:
Votre nom:
Adres:
Adresse:
Postcode:
Code postal:
Woonplaats:
Lieu:
Tel/Fax:
Uw vereniging:
Votre association:
E-mail:
Plaatsing naast:
A côté de:
Steward?
Assesseur?
Met eigen kooien (Sturdy)?
Cages perso (Sturdy0?
Totale lengte sturdies (cm):
Longueur total sturdy's (cm):
Extra kooi(en):
Cage(s) supplémentaire(s):
(15.00 euro / kooi)
(15.00 euro / cage)
Opmerking
Remarque
Hoeveel katten wenst u in te schrijven?
Vous désirez inscrire combien de chats?